© Dieniti | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
aa - /ɑː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
bee - /beː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
see - /seː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dee - /deː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ee - /eː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
hoo - /hoː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ii - /iː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jii - /jiː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
koo - /koː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
oo - /oː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pee - /peː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
kuu - /kuː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
tee - /teː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
uu - /uː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
yy - /yː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ää - /æː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
öö - /øː/