© Ryuivst | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
AW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
A
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
I, Hrashho E
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
EE, Deergho E
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
U, Hrashho O
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
OO, Deergho O
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
REE
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
E
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
OY
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
O
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
OU
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
KAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
KHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
GAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
GHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
O[nasal]AW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
CHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
CHCHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Borgio JAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
JHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
E[nasal]AW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
TAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
THAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
DAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
DHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Mordhonno NAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Danto NAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
PAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
PHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
BAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
BHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
MAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Antostho JAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
RAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
LAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Talobbo SHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Donto SHAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
HAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Antostho AW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Khando TAW
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Onooshshawr
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Bishargo
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Chandro Bindoo