© Poendl | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
bey b /b/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pey p /p/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
tey t /t̪/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
sey s /s/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
khey kh /x/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
daal d /d̪/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zaal z /z/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
rey r /r/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zey z /z/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
seen s /s/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
suaad s /s/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zuaad z /d/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
toye t /t/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zoye z /z/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
fey f /f/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
qaaf q /q/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
kaaf k /k/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
laam l /l/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
meem m /m/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
wao w /u/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
choti hey h /hː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/