© Chert61 | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
' - Aleph
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
b/v - Beth
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
g - Gimel
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
d - Daleth
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
h - He
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
v - Waw
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
z - Zajin
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ẖ - Chet
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
t - Tet
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
y - Jod
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
k/kh - Kaph
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
l - Lamed
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
m - Mem
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
n - Nun
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
s - Samech
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
' - Ajin
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
p/f - Pe
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ts - Tzade
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
k - Qoph
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
r - Resch
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
s/sh - Sin, Schin
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
t - Taw