© Rigmanyi | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
a - Ana
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ă
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
î / î din a
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
be / bî - Barbu
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ce / cî - Constantin
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
de / dî - Dumitru
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
e - Elena
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ef / fe / fî - Florea
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ge / ghe / gî - Gheorghe
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
haș / ha / hî - Haralambie
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i - Ion
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
î / î din i
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
je / jî - Jiu
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ca / capa - Kilogram
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
el / le / lî - Lazăr
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
em / me / mî - Maria
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
en / ne / nî - Nicolae
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
o - Olga
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pe / pî - Petre
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
kü / chiu
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
er / re / rî - Radu
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
es / se / sî - Sandu
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
șe / șî
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
te / tî - Tudor
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
țe / țî
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
u - Udrea
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ve / vî - Vasile
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dublu ve / dublu vî - dublu V
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ics - Xenia
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
igrec / i grec
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ze / zet / zed / zî - zahăr