© Xantana | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
a - /ɑ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
bé - /be/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
cé - /se/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dé - /de/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
e - /ə/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
effe - /ɛf/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gé - /ʒe/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ache - /aʃ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i - /i/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ji - /ʒi/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ka - /kɑ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
elle - /ɛl/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
emme - /ɛm/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
enne - /ɛn/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
o - /o/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pé - /pe/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
qu - /ky/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
erre - /ɛʁ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
esse - /ɛs/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
té - /te/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
u - /y/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
vé - /ve/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
double vé - /dubləve/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ixe - /iks/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i grec - /iɡʁɛk/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zède - /zɛd/