© Posztos | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
a - /ɒ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
á - /aː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
bé - /b/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
cé - /ts/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
csé - /tʃ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dé - /d/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dzé - /dz/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dzsé - /dʒ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
e - /ɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
é - /eː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ef - /f/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gé - /ɡ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gyé - /ɟ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
há - /h/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i - /i/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
í - /iː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jé - /j/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ká - /k/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
el - /l/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
elly - /j/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
em - /m/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
en - /n/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
eny - /ɲ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
o - /o/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ó - /oː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ö - /ø/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ő - /øː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pé - /p/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
kú -
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
er - /r/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
es - /ʃ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
esz - /s/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
té - /t/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
tyé - /c/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
u - /u/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ú - /uː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ü - /y/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ű - /yː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
vé - /v/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dupla vé - /v/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
iksz -
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ipszilon - /i/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zé - /z/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zsé - /ʒ/