© Jayk67 | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
a - [ʌ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ā - [ɑː]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i - [i]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ī - [iː]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
u - [u], [ɯ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ū - [uː]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
e - [e]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ē - [eː]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ai - [ʌj]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
o - [o]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ō - [oː]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
au - [ʌʋ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
k - [k], [ɡ], [x], [ɣ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ṅ - [ŋ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
c - [ʧ], [s], [ʒ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ñ - [ɲ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ṭ - [ʈ], [ɖ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ṇ - [ɳ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
t - [t̪], [d̪], [ð]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
n - [n̪]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
p - [p], [b], [β]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
m - [m]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
y - [j]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
r - [ɾ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
l - [l]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
v - [ʋ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ḻ - [ɻ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ḷ - [ɭ]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ṟ - [r], [tːr], [dr]
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ʤ
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
s
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ʂ
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
h
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
Śrī