Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
a - /eɪ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
bee - /biː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
cee - /siː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dee - /diː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
e - /iː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i - /aɪ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
kay - /keɪ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
em - /ɛm/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
en - /ɛn/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
o - /oʊ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pee - /piː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
cue - /kjuː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ar - /ɑr/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
tee - /tiː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
u - /juː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
vee - /viː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ex - /ɛks/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/