Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
dissenyar
Vaig dissenyar la meva cuina a l’ordinador.
проектирам
Проектирах кухнята си на компютъра.
obrir
El nen està obrint el seu regal.
отварям
Детето отваря подаръка си.
debatre
La gent ha debatut sobre el canvi climàtic.
обсъждам
Хората обсъждат изменението на климата.