Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
ctiť
Veľké osobnosti sú ctene pomníkom.
почитам
Велики личности се почитат с паметник.
kropať
Na strechu auta kropilo.
вали градушка
По колата вали градушка.
zlikvidovať
Tieto staré gumové pneumatiky musia byť zlikvidované samostatne.
изхвърлям
Тези стари гуми трябва да бъдат изхвърлени отделно.