کتاب لغت

‫ماهها‬   »   Muajt

‫11 [یازده]‬

‫ماهها‬

‫ماهها‬

11 [njёmbёdhjetё]

+

Muajt

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی آلبانیایی بازی بیشتر
‫ژانویه‬ janar janar 1 +
‫فوریه‬ shkurt shkurt 1 +
‫مارس‬ mars mars 1 +
     
‫آوریل‬ prill prill 1 +
‫مه‬ maj maj 1 +
‫ژوئن‬ qershor qershor 1 +
     
‫اینها شش ماه هستند.‬ Kёto janё gjashtё muaj. Kёto janё gjashtё muaj. 1 +
‫ژانویه، فوریه، مارس،‬ janar, shkurt, mars, janar, shkurt, mars, 1 +
‫آوریل، مه، ژوئن.‬ prill, maj dhe qershor. prill, maj dhe qershor. 1 +
     
‫ژوئیه‬ korriku korriku 1 +
‫آگوست (اوت)‬ gushti gushti 1 +
‫سپتامبر‬ shtatori shtatori 1 +
     
‫اکتبر‬ tetori tetori 1 +
‫نوامبر‬ nёntori nёntori 1 +
‫دسامبر‬ dhjetori dhjetori 1 +
     
‫اینها هم شش ماه هستند.‬ Edhe kёto janё gjashtё muaj. Edhe kёto janё gjashtё muaj. 1 +
‫ژوئیه، آگوست، سپتامبر،‬ korrik, gusht, shtator korrik, gusht, shtator 1 +
‫اکتبر، نوامبر، دسامبر.‬ tetor, nёntor dhe dhjetor. tetor, nёntor dhe dhjetor. 1 +
     

‫آیا لاتین، یک زبان زنده است؟‬

‫امروز، انگلیسی مهم ترین زبان جهانگیر است.‬ ‫این زبان در سراسر جهان تدریس می شود و زبان رسمی بسیاری از کشورهاست.‬ ‫پیش از این، لاتین این نقش را داشته است.‬ ‫زبان لاتین در اصل توسّط قوم لاتین استفاده می شده است.‬ ‫آنها ساکنان لاتیوم بودند، که رُم مرکز آن بود.‬ ‫این زبان با گسترش امپراطوری روم توسعه یافت.‬ ‫در جهان باستان، لاتین زبان مادری بسیاری از مردم بود.‬ ‫آنها در اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه زندگی می کردند.‬ ‫با وجود این، زبان لاتین محاوره ای با زبان لاتین اصلی تفاوت داشت.‬ ‫یک زبان بومی، به نام زبان لاتین عامیانه بوجود داشت.‬ ‫در مناطق تحت سلطه روم لهجه های متفاوتی وجود داشت.‬ ‫در قرون وسطی، زبان های ملّی از لهجه ها بوجود آمدند.‬ ‫زبان هایی که از لاتین مشتق شده اند زبان های لاتینی هستند.‬ ‫در میان آنها می توان ایتالیایی، اسپانیایی، و پرتغالی را یافت.‬ ‫زبان فرانسه و رومانیائی هم منشأ لاتین دارند.‬ ‫اما لاتین هرگز عملا نمرده است.‬ ‫این زبان تا قرن نوزدهم یک زبان مهم تجاری بود.‬ ‫و به عنوان زبان افراد تحصیل کرده باقی ماند.‬ ‫امروز لاتین هنوز برای علوم ارزش فروانی دارد.‬ ‫بسیاری از اصطلاحات فنی، ریشه در زبان لاتین دارند.‬ ‫علاوه بر این، لاتین هنوز هم در مدارس به عنوان یک زبان خارجی آموزش داده می شود.‬ ‫و شرط پذیرش دانشگاه ها اغلب داشتن دانش لاتین است.‬ ‫بنابراین زبان لاتین با وجودی که دیگر به آن سخن گفته نمی شود، نمرده است.‬ ‫در سال اخیر لاتین دوباره بازگشته است.‬ ‫تعداد افرادی که قصد یادگیری لاتین را دارند رو به افزایش است.‬ ‫این زبان هنوز به عنوان کلید زبان و فرهنگ بسیاری از کشورها تلقّی می شود.‬ ‫بنابراین سعی کنید که شجاعت یاد گرفتن لاتین را داشته باشید!‬ ‫شانس به شجاعت کمک می کند Audaces fortuna adiuvat!‬