کتاب لغت

‫ماهها‬   »   Месяцы

‫11 [یازده]‬

‫ماهها‬

‫ماهها‬

11 [адзінаццаць]

11 [adzіnatstsats’]

+

Месяцы

[Mesyatsy]

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی بلاروسی بازی بیشتر
‫ژانویه‬ студзень студзень 1
st-----’ studzen’
+
‫فوریه‬ люты люты 1
ly--y lyuty
+
‫مارس‬ сакавік сакавік 1
sa----k sakavіk
+
     
‫آوریل‬ красавік красавік 1
kr-----k krasavіk
+
‫مه‬ май май 1
may may
+
‫ژوئن‬ чэрвень чэрвень 1
ch-----’ cherven’
+
     
‫اینها شش ماه هستند.‬ Гэта – шэсць месяцаў. Гэта – шэсць месяцаў. 1
Ge-- – s------ m--------. Geta – shests’ mesyatsau.
+
‫ژانویه، فوریه، مارس،‬ студзень, люты, сакавік, студзень, люты, сакавік, 1
st------- l----- s------, studzen’, lyuty, sakavіk,
+
‫آوریل، مه، ژوئن.‬ красавік, май і чэрвень. красавік, май і чэрвень. 1
kr------- m-- і c-------. krasavіk, may і cherven’.
+
     
‫ژوئیه‬ ліпень ліпень 1
lі---’ lіpen’
+
‫آگوست (اوت)‬ жнівень жнівень 1
zh-----’ zhnіven’
+
‫سپتامبر‬ верасень верасень 1
ve-----’ verasen’
+
     
‫اکتبر‬ кастрычнік кастрычнік 1
ka--------k kastrychnіk
+
‫نوامبر‬ лістапад лістапад 1
lі-----d lіstapad
+
‫دسامبر‬ снежань снежань 1
sn-----’ snezhan’
+
     
‫اینها هم شش ماه هستند.‬ Гэта – таксама шэсць месяцаў. Гэта – таксама шэсць месяцаў. 1
Ge-- – t------ s------ m--------. Geta – taksama shests’ mesyatsau.
+
‫ژوئیه، آگوست، سپتامبر،‬ ліпень, жнівень, верасень, ліпень, жнівень, верасень, 1
lі----- z-------- v-------, lіpen’, zhnіven’, verasen’,
+
‫اکتبر، نوامبر، دسامبر.‬ кастрычнік, лістапад і снежань. кастрычнік, лістапад і снежань. 1
ka---------- l------- і s-------. kastrychnіk, lіstapad і snezhan’.
+
     

‫آیا لاتین، یک زبان زنده است؟‬

‫امروز، انگلیسی مهم ترین زبان جهانگیر است.‬ ‫این زبان در سراسر جهان تدریس می شود و زبان رسمی بسیاری از کشورهاست.‬ ‫پیش از این، لاتین این نقش را داشته است.‬ ‫زبان لاتین در اصل توسّط قوم لاتین استفاده می شده است.‬ ‫آنها ساکنان لاتیوم بودند، که رُم مرکز آن بود.‬ ‫این زبان با گسترش امپراطوری روم توسعه یافت.‬ ‫در جهان باستان، لاتین زبان مادری بسیاری از مردم بود.‬ ‫آنها در اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه زندگی می کردند.‬ ‫با وجود این، زبان لاتین محاوره ای با زبان لاتین اصلی تفاوت داشت.‬ ‫یک زبان بومی، به نام زبان لاتین عامیانه بوجود داشت.‬ ‫در مناطق تحت سلطه روم لهجه های متفاوتی وجود داشت.‬ ‫در قرون وسطی، زبان های ملّی از لهجه ها بوجود آمدند.‬ ‫زبان هایی که از لاتین مشتق شده اند زبان های لاتینی هستند.‬ ‫در میان آنها می توان ایتالیایی، اسپانیایی، و پرتغالی را یافت.‬ ‫زبان فرانسه و رومانیائی هم منشأ لاتین دارند.‬ ‫اما لاتین هرگز عملا نمرده است.‬ ‫این زبان تا قرن نوزدهم یک زبان مهم تجاری بود.‬ ‫و به عنوان زبان افراد تحصیل کرده باقی ماند.‬ ‫امروز لاتین هنوز برای علوم ارزش فروانی دارد.‬ ‫بسیاری از اصطلاحات فنی، ریشه در زبان لاتین دارند.‬ ‫علاوه بر این، لاتین هنوز هم در مدارس به عنوان یک زبان خارجی آموزش داده می شود.‬ ‫و شرط پذیرش دانشگاه ها اغلب داشتن دانش لاتین است.‬ ‫بنابراین زبان لاتین با وجودی که دیگر به آن سخن گفته نمی شود، نمرده است.‬ ‫در سال اخیر لاتین دوباره بازگشته است.‬ ‫تعداد افرادی که قصد یادگیری لاتین را دارند رو به افزایش است.‬ ‫این زبان هنوز به عنوان کلید زبان و فرهنگ بسیاری از کشورها تلقّی می شود.‬ ‫بنابراین سعی کنید که شجاعت یاد گرفتن لاتین را داشته باشید!‬ ‫شانس به شجاعت کمک می کند Audaces fortuna adiuvat!‬