адыгабзэ » эсперанто   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [kvin]

Landoj kaj lingvoj

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [kvin]

Landoj kaj lingvoj

Click to see the text:   
адыгабзэesperanto
Джон Лондон щыщ. Jo---- e---- e- L------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo----- s----- e- B------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Li p------ l- a-----.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- e---- e- M------.
Мадрид Испанием щыI. Ma----- s----- e- H--------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Ŝi p------ l- h-------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- k-- M---- e---- e- B------.
Берлин Германием щыI. Be----- s----- e- G--------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Ĉu a---- v- p------ l- g-------?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo----- e---- ĉ------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma----- k-- B------ a---- e---- ĉ-------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Ĉe------ e---- g------ k-- b----.
   
Франциер Европэм щыI. Fr------ s----- e- E-----.
Мысыр Африкэм щыI. Eg------ s----- e- A-----.
Япониер Азием щыI. Ja------ s----- e- A---.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- s----- e- N----------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- s----- e- C-----------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br----- s----- e- S---------.