தமிழ் » ஆங்கிலம் UK   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [fifty-one]

Running errands

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [fifty-one]

Running errands

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்English UK
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- l------.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- b--------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- n-------- s----.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். I w--- t- b----- a b---.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். I w--- t- b-- a b---.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். I w--- t- b-- a n--------.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- l------ t- b----- a b---.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- b-------- t- b-- a b---.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- k---- / n-------- s---- t- b-- a n--------.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- o-------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- s----------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- b-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். I w--- t- b-- s--- g------.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். I w--- t- b-- f---- a-- v---------.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். I w--- t- b-- r---- a-- b----.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- o------- t- b-- g------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- s---------- t- b-- f---- a-- v---------.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். I w--- t- g- t- t-- b---- t- b-- r---- a-- b----.