தமிழ் » ஸ்பானிஷ்   கடைகள்


53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

53 [cincuenta y tres]

Tiendas

53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

53 [cincuenta y tres]

Tiendas

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்español
நாங்கள் ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடிக்கொணடு இருக்கிறோம். Es----- b------- u-- t----- d- d-------.
நாங்கள் ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Es----- b------- u-- c---------.
நாங்கள் ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Es----- b------- u-- f-------.
   
நாங்கள் ஒரு கால்பந்து வாங்க வேண்டும். Es q-- q--------- c------ u- b---- d- f-----.
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க வேண்டும். Es q-- q--------- c------ s-----.
நாங்கள் மருந்து வாங்க வேண்டும். Es q-- q--------- c------ m-----------.
   
நாங்கள் கால்பந்து வாங்க ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடுகிறோம். Es----- b------- u-- t----- d- d------- p--- c------ u- b---- d- f-----.
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Es----- b------- u-- c--------- p--- c------ s-----.
நாங்கள் மருந்து வாங்க ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். Es----- b------- u-- f------- p--- c------ m-----------.
   
நான் ஒரு நகைக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Es--- b------- u-- j------.
நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடிக்கொண்டு. இருக்கிறேன். Es--- b------- u-- t----- d- f---------.
நான் ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Es--- b------- u-- p---------.
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க நினைக்கிறேன். Es q-- q----- c------ u- a-----.
நான் ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நினைக்கிறேன். Es q-- q----- c------ u- c------ d- f----.
நான் ஒரு கேக் வாங்க நினைக்கிறேன். Es q-- q----- c------ u-- t----.
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க ஒரு நகைக்க்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். Es--- b------- u-- j------ p--- c------ u- a-----.
ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடுகிறேன். Es--- b------- u-- t----- d- f--------- p--- c------ u- c------ d- f----.
நான் ஒரு கேக் வாங்க ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொணடு. இருக்கிறேன். Es--- b------- u-- p--------- p--- c------ u-- t----.