తెలుగు » ఇంగ్లీష్ UK   చెయ్యాలి / తప్పకుండా


72 [డెబ్బై రెండు]

చెయ్యాలి / తప్పకుండా

-

+ 72 [seventy-two]

+ to have to do something / must

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుEnglish UK
తప్పకుండా mu-t +
నేను తప్పనిసరిగా ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ చేయాలి I m--- p--- t-- l-----. +
నేను తప్పనిసరిగా హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించాలి I m--- p-- t-- h----. +
   
మీరు తప్పనిసరిగా తెల్లవారినే లేవాలి Yo- m--- g-- u- e----. +
మీరు తప్పనిసరిగా ఎక్కువ పని చేయ్యాలి Yo- m--- w--- a l--. +
మీరు తప్పనిసరిగా సమయాన్ని పాటించాలి Yo- m--- b- p-------. +
   
ఆయన పెట్రోల్ తీసుకోవాలి He m--- f--- / g-- p----- / g-- g-- (a-.). +
ఆయన కారుని బాగుచేయాలి He m--- r----- t-- c--. +
ఆయన కారుని శుభ్రం చేయాలి He m--- w--- t-- c--. +
   
ఆమె తప్పనిసరిగా కొనాలి Sh- m--- s---. +
ఆమె తప్పనిసరిగా అపార్ట్మెంట్ ని శుభ్రం చేయాలి Sh- m--- c---- t-- a--------. +
ఆమె తప్పనిసరిగా బట్టలని ఉతకాలి Sh- m--- w--- t-- c------. +
   
మనం వెంటనే బడికి వెళ్ళాలి We m--- g- t- s----- a- o---. +
మనం వెంటనే పనికి వెళ్ళాలి We m--- g- t- w--- a- o---. +
మనం వెంటనే డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళాలి We m--- g- t- t-- d----- a- o---. +
   
మనం బస్ కోసం వేచి ఉండాలి Yo- m--- w--- f-- t-- b--. +
మనం ట్రేన్ కోసం వేచి ఉండాలి Yo- m--- w--- f-- t-- t----. +
మనం టాక్సీ కోసం వేచి ఉండాలి Yo- m--- w--- f-- t-- t---. +