పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Tue Feb 27, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
y tú   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
, dos, tres   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
niño / A la niña le gustan el cacao y el zumo de manzana.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
La vajilla sucia.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
gustaría ir al aeropuerto.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
¿Te gusta la de cerdo?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
, está la parada del autobús?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
¿Dónde está el ,   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Lleva crema contigo .   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
necesito un taladro y un destornillador.   See hint