తెలుగు » స్లోవాక్   రంగులు


14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

14 [štrnásť]

Farby

14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

14 [štrnásť]

Farby

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుslovenčina
మంచు తెల్లగా ఉంటుంది Sn-- j- b----.
సూర్యుడు పసుపుపచ్చగా ఉంటాడు Sl--- j- ž---.
నారింజ నారింజరంగులో ఉంటుంది Po------ j- o-------.
   
చెర్రీ ఎర్రగా ఉంటుంది Če----- j- č------.
ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది Ob---- j- m----.
గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది Tr--- j- z-----.
   
భూమి గోధుమరంగులో ఉంటుంది Ze- j- h----.
మబ్బు గచ్చకాయ రంగులో ఉంటుంది Mr-- j- s---.
టైర్లు నల్లగా ఉంటాయి Pn-------- s- č-----.
   
మంచు ఏ రంగులో ఉంటుంది? తెలుపు Ak- f---- m- s---? B----.
సూర్యుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు? పసుపుపచ్చ Ak- f---- m- s----? Ž---.
నారింజ ఏ రంగులో ఉంటుంది? నారింజరంగు Ak- f---- m- p-------? O-------.
   
చెర్రీ ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఎరుపు Ak- f---- m- č------? Č------.
ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుంది? నీలం Ak- f---- m- o-----? M----.
గడ్డి ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఆకుపచ్చ Ak- f---- m- t----? Z-----.
   
భూమి ఏ రంగులో ఉంటుంది? గోధుమరంగు Ak- f---- m- z--? H----.
మబ్బు ఏ రంగులో ఉంటుంది? గచ్చకాయ రంగు Ak- f---- m- o----? S---.
టైర్లు ఏ రంగులో ఉంటాయి? నల్లగా Ak- f---- m--- p---------? Č-----.