పదబంధం పుస్తకం

ట్రైన్ లో   »   Vo vlaku

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

ట్రైన్ లో

34 [tridsaťštyri]

+

Vo vlaku

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు స్లోవాక్ ప్లే చేయండి మరింత
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Je t- v--- d- B------? Je to vlak do Berlína? 0 +
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Ke-- o------- v---? Kedy odchádza vlak? 0 +
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Ke-- p---- v--- d- B------? Kedy príde vlak do Berlína? 0 +
     
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Pr------- m---- p-----? Prepáčte, môžem prejsť? 0 +
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా My---- s-- ž- t- j- m--- m-----. Myslím si, že to je moje miesto. 0 +
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా My----- ž- s----- n- m---- m-----. Myslím, že sedíte na mojom mieste. 0 +
     
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Kd- j- l------ v----? Kde je lôžkový vozeň? 0 +
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది Lô----- v---- j- n- k---- v----. Lôžkový vozeň je na konci vlaku. 0 +
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర A k-- j- j--------- v----? – N- z-------. A kde je jedálenský vozeň? – Na začiatku. 0 +
     
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Mô--- s--- d---? Môžem spať dole? 0 +
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Mô--- s--- v s-----? Môžem spať v strede? 0 +
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Mô--- s--- h---? Môžem spať hore? 0 +
     
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Ke-- b----- n- h------? Kedy budeme na hranici? 0 +
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Ak- d--- t--- c---- d- B------? Ako dlho trvá cesta do Berlína? 0 +
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Má v--- m-------? Má vlak meškanie? 0 +
     
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Má-- n---- n- č------? Máte niečo na čítanie? 0 +
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Mô--- t- d----- n---- n- j------ a p----? Môžem tu dostať niečo na jedenie a pitie? 0 +
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Zo------ b- s-- m- o 7.00? Zobudili by ste ma o 7.00? 0 +