పదబంధం పుస్తకం

పౌర రవాణా   »   Mestská hromadná doprava

36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

పౌర రవాణా

36 [tridsaťšesť]

+

Mestská hromadná doprava

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు స్లోవాక్ ప్లే చేయండి మరింత
బస్ స్టాప్ ఎక్కడ? Kd- j- a--------- z-------? Kde je autobusová zastávka? 0 +
సిటీ సెంటర్ కి ఏ బస్ వెళ్తుంది? Kt--- a------ i-- d- c-----? Ktorý autobus ide do centra? 0 +
నేను ఏ బస్ ఎక్కాలి? Kt---- l----- m---- í--? Ktorou linkou musím ísť? 0 +
     
నేను మారాలా? Mu--- p--------? Musím prestúpiť? 0 +
నేను ఎక్కడ మారాలి? Kd- m---- p--------? Kde musím prestúpiť? 0 +
టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టవచ్చు? Ko--- s---- c------- l-----? Koľko stojí cestovný lístok? 0 +
     
డౌన్ టౌన్ / సిటీ సెంటర్ కంటే ముందు ఎన్ని స్టాప్ లు ఉన్నాయి? Ko--- z------- j- t- e--- d- c-----? Koľko zastávok je to ešte do centra? 0 +
మీరు ఇక్కడ దిగాలి Tu m----- v-------. Tu musíte vystúpiť. 0 +
మీరు వెనక వైపునుండి దిగాలి Mu---- v------- v----. Musíte vystúpiť vzadu. 0 +
     
నెక్స్ట్ ట్రైన్ 5 నిమిషాల్లో ఉంది Ďa---- m---- p---- o 5 m----. Ďalšie metro príde o 5 minút. 0 +
నెక్స్ట్ ట్రాం 10 నిమిషాల్లో ఉంది Ďa---- e--------- p---- o 10 m----. Ďalšia električka príde o 10 minút. 0 +
నెక్స్ట్ బస్ 15 నిమిషాల్లో ఉంది Ďa--- a------ p---- o 15 m----. Ďalší autobus príde o 15 minút. 0 +
     
ఆఖరి ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Ke-- i-- p------- m----? Kedy ide posledné metro? 0 +
ఆఖరి ట్రాం ఎప్పుడు ఉంది? Ke-- i-- p------- e---------? Kedy ide posledná električka? 0 +
ఆఖరి బస్ ఎప్పుడు ఉంది? Ke-- i-- p------- a------? Kedy ide posledný autobus? 0 +
     
మీ వద్ద టికెట్ ఉందా? Má-- c------- l-----? Máte cestovný lístok? 0 +
టికెట్టా? - లేదు, నా వద్ద లేదు Ce------ l-----? – N--- n---- ž-----. Cestovný lístok? – Nie, nemám žiadny. 0 +
ఐతే మీరు జరిమానా కట్టాలి Po--- m----- z------- p-----. Potom musíte zaplatiť pokutu. 0 +