పదబంధం పుస్తకం

నెలలు   »   Mesiace

11 [పదకొండు]

నెలలు

నెలలు

11 [jedenásť]

+

Mesiace

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు స్లోవాక్ ప్లే చేయండి మరింత
జనవరి ja---r január 0 +
ఫిబ్రవరి fe----r február 0 +
మార్చి ma--c marec 0 +
     
ఏప్రిల్ ap--l apríl 0 +
మే máj máj 0 +
జూన్ jún jún 0 +
     
ఇవి ఆరు నెలలు To j- š--- m-------. To je šesť mesiacov. 0 +
జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి Ja----- f------- m----, Január, február, marec, 0 +
ఏప్రిల్, మే, జూన్ ap---- m-- a j--. apríl, máj a jún. 0 +
     
జూలై júl júl 0 +
ఆగస్టు au---t august 0 +
సెప్టెంబర్ se------r september 0 +
     
అక్టోబర్ ok----r október 0 +
నవంబర్ no-----r november 0 +
డిసెంబర్ de-----r december 0 +
     
ఇవి కూడా ఆరు నెలలే To j- t--- š--- m-------. To je tiež šesť mesiacov. 0 +
జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ Jú-- a------ s--------, Júl, august, september, 0 +
అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ok------ n------- a d-------. október, november a december. 0 +