పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Sun Apr 21, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
ja ty   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
jeden, , tri   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
Dieťa má kakao a jablkovú šťavu.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
Riad špinavý.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Chcel by ísť na letisko.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Máš rád bravčové mäso?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
je autobusová zastávka?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Kde zámok?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Zober so krém na opaľovanie.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
vrták a skrutkovač.   See hint