తెలుగు » స్లోవాక్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šesť]

Čítať a písať

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šesť]

Čítať a písať

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుslovenčina
నేను చదువుతాను Čí---.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Čí--- p------.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Čí--- s----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Čí--- v---.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Čí--- l---.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Čí--- k----.
   
నేను చదువుతాను Čí---.
నువ్వు చదువు Čí---.
అతను చదువుతాడు Čí--.
   
నేను వ్రాస్తాను Pí---.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Pí--- p------.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Pí--- s----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Pí--- v---.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Pí--- l---.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Pí--- k----.
   
నేను వ్రాస్తాను Pí---.
నువ్వు వ్రాయి Pí---.
అతను వ్రాస్తాడు Pí--.