తెలుగు » టుర్కిష్   కారణాలు చెప్పడం 1


75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [yetmiş beş]

bir şeyler sebep göstermek 1

75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [yetmiş beş]

bir şeyler sebep göstermek 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుTürkçe
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Ni--- g------------?
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు Ha-- ç-- k---.
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు Ha-- ç-- k--- o----- i--- g---------.
   
ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు O (e----) n---- g-------?
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు O (e----) d------ d----.
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు Da----- (e----) o------- i--- g-------.
   
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Ni--- g----------?
నా వద్ద తీరిక లేదు Va---- y--.
నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు Va---- o------- i--- g---------.
   
మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? Ni--- k----------?
నాకు ఇంకా పని ఉంది Da-- ç------- l----.
నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు Da-- ç------- g-------- i--- k---------.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Ni--- ş------- g-----------?
నేను అలిసిపోయాను Yo------.
నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Yo---- o------ i--- g--------.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Ni--- ş------- g-----------?
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది Ge- o---.
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Ge- o----- i--- g--------.