పదబంధం పుస్తకం

te చిన్న సంభాషణ 1   »   tr Small Talk 1 (Kısa sohbet 1)

20 [ఇరవై]

చిన్న సంభాషణ 1

చిన్న సంభాషణ 1

20 [yirmi]

Small Talk 1 (Kısa sohbet 1)

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు టర్కిష్ ప్లే చేయండి మరింత
సౌకర్యవంతంగా కూర్చోండి! Rah-t---z- -a---! Rahatınıza bakın! R-h-t-n-z- b-k-n- ----------------- Rahatınıza bakın! 0
మీ ఇల్లే అని అనుకోండి! Ken--n--i-e-i-i----gib--his--d-n! Kendinizi evinizde gibi hissedin! K-n-i-i-i e-i-i-d- g-b- h-s-e-i-! --------------------------------- Kendinizi evinizde gibi hissedin! 0
తాగడానికి ఏమి తీసుకుంటారు? N---çmek i-te-s---z? Ne içmek istersiniz? N- i-m-k i-t-r-i-i-? -------------------- Ne içmek istersiniz? 0
మీకు సంగీతం అంటే ఇష్టమేనా? Müzi- -eve---isi-i-? Müzik sever misiniz? M-z-k s-v-r m-s-n-z- -------------------- Müzik sever misiniz? 0
నాకు సాంప్రదాయకమైన సంగీతం అంటే ఇష్టం K---ik--ü--k --v--i-. Klasik müzik severim. K-a-i- m-z-k s-v-r-m- --------------------- Klasik müzik severim. 0
ఇవి నా సీడీ లు C-’---i- b-----. CD’lerim burada. C-’-e-i- b-r-d-. ---------------- CD’lerim burada. 0
మీరు ఏదైనా సంగీత వాయిద్యాన్ని వాయిస్తారా? Bi---üzi---l--i --l-yor---s----? Bir Müzik aleti çalıyor musunuz? B-r M-z-k a-e-i ç-l-y-r m-s-n-z- -------------------------------- Bir Müzik aleti çalıyor musunuz? 0
ఇది నా గిటారు G--ar-- bu-ad-. Gitarım burada. G-t-r-m b-r-d-. --------------- Gitarım burada. 0
మీకు పాడటం అంటే ఇష్టమా? Şa-k- ---le-e-- ---e--mis-n-z? Şarkı söylemeyi sever misiniz? Ş-r-ı s-y-e-e-i s-v-r m-s-n-z- ------------------------------ Şarkı söylemeyi sever misiniz? 0
మీకు పిల్లలు ఉన్నారా? Ç--uk--rı-ız--a- -ı? Çocuklarınız var mı? Ç-c-k-a-ı-ı- v-r m-? -------------------- Çocuklarınız var mı? 0
మీ వద్ద కుక్క ఉందా? Köpe--n-z-va- m-? Köpeğiniz var mı? K-p-ğ-n-z v-r m-? ----------------- Köpeğiniz var mı? 0
మీ వద్ద పిల్లి ఉందా? Ke-i--z var---? Kediniz var mı? K-d-n-z v-r m-? --------------- Kediniz var mı? 0
ఇవి నా పుస్తకాలు Kitap-a-ı- -ur-d-. Kitaplarım burada. K-t-p-a-ı- b-r-d-. ------------------ Kitaplarım burada. 0
ప్రస్తుతం నేను ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నాను Şu -ı--la------it----o--y----. Şu sıralar bu kitabı okuyorum. Ş- s-r-l-r b- k-t-b- o-u-o-u-. ------------------------------ Şu sıralar bu kitabı okuyorum. 0
మీరు ఏమి చదవాలని అనుకుంటున్నారు? Ne----may--s--i--rs--uz? Ne okumayı seviyorsunuz? N- o-u-a-ı s-v-y-r-u-u-? ------------------------ Ne okumayı seviyorsunuz? 0
మీకు గానసభలకు వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? K-n-e-e-g--m--i-seve- -is---z? Konsere gitmeyi sever misiniz? K-n-e-e g-t-e-i s-v-r m-s-n-z- ------------------------------ Konsere gitmeyi sever misiniz? 0
మీకు నాటకశాలకు వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Ti---r----g--m--- s---- -is--i-? Tiyatroya gitmeyi sever misiniz? T-y-t-o-a g-t-e-i s-v-r m-s-n-z- -------------------------------- Tiyatroya gitmeyi sever misiniz? 0
మీకు సంగేతశాలకు వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? O--ray----tm----s--er--i--n--? Operaya gitmeyi sever misiniz? O-e-a-a g-t-e-i s-v-r m-s-n-z- ------------------------------ Operaya gitmeyi sever misiniz? 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -