పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Sun Apr 21, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
ben sen   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
, iki, üç   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
Çocuk kakao elma suyu seviyor.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
Mutfak kirli.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Havalimanına istiyorum.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Domuz sever misin?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
Otobüs durağı ,   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
nerede?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Yanına güneş al.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
Bir matkap tornavidaya ihtiyacım var.   See hint