ภาษาไทย » ภาษาฝรั่งเศส   อดีตกาล 4


84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [quatre-vingt-quatre]

Passé 4

84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

-

84 [quatre-vingt-quatre]

Passé 4

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยfrançais
อ่าน li-e
ผม / ดิฉัน อ่านแล้ว J’-- l-.
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว J’-- l- t--- l- r----.
   
เข้าใจ co-------e
ผม / ดิฉัน เข้าใจแล้ว J’-- c------.
ผม / ดิฉัน เข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว J’-- c------ t--- l- t----.
   
ตอบ ré-----e
ผม / ดิฉัน ตอบแล้ว J’-- r------.
ผม / ดิฉัน ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว J’-- r------ à t----- l-- q--------.
   
ผม / ดิฉัน ทราบแล้ว – ผม / ดิฉัน ได้ทราบแล้ว Je l- s---. – J- l--- s-.
ผม / ดิฉัน เขียน... – ผม / ดิฉัน ได้เขียน...แล้ว Je l------. – J- l--- é----.
ผม / ดิฉันได้ยิน... – ผม / ดิฉัน เคยได้ยิน...แล้ว Je l--------. – J- l--- e------.
   
ผม / ดิฉัน กำลังไปรับ... – ผม / ดิฉันได้ไปรับ...แล้ว Je v--- l- c-------. – J- s--- a--- l- c-------.
ผม / ดิฉัน กำลังนำ...มา – ผม / ดิฉัน ได้นำ...มาแล้ว Je l--------. – J- l--- a------.
ผม / ดิฉัน ซื้อ... – ผม / ดิฉันได้ซื้อ...แล้ว Je l-------. – J- l--- a-----.
   
ผม / ดิฉัน คาดไว้ว่า... – ผม / ดิฉัน ได้คาดไว้แล้วว่า... Je l--------. – J- l--- a------.
ผม / ดิฉัน อธิบาย... – ผม / ดิฉันได้อธิบาย...แล้ว Je l---------. – J- l--- e-------.
ผม / ดิฉัน รู้... – ผม / ดิฉัน รู้...แล้ว Je l- c------. – J- l--- c----.