Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
chrániť
Prilba by mala chrániť pred nehodami.
守る
ヘルメットは事故から守ることが期待されます。
získať
Získali sme pozemok a stavíme dom.
獲得する
我々は土地を獲得して家を建てています。
prejsť
Auto prejde stromom.
通り抜ける
車は木を通り抜けます。