Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
udržať hore
Káva vás udrží hore.
menține treaz
Cafeaua te menține treaz.
komentovať
Každý deň komentuje politiku.
comenta
El comentează despre politică în fiecare zi.
orezať
Látka sa orezáva na mieru.
tăia
Țesătura este tăiată la mărime.