کتاب لغت

fa ‫قیدها‬   »   hu Határozószavak

‫100 [صد]‬

‫قیدها‬

‫قیدها‬

100 [száz]

Határozószavak

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی مجاری بازی بیشتر
‫ تا به حال – هرگز ‬ már egyszer – még soha már egyszer – még soha 1
‫آیا تا به حال در برلین بوده اید؟‬ Volt már ön egyszer Berlinben? Volt már ön egyszer Berlinben? 1
‫نه، هرگز.‬ Nem, még soha. Nem, még soha. 1
‫کسی – هیچکس‬ valaki – senki valaki – senki 1
‫شما اینجا کسی را می‌شناسید؟‬ Ismer ön itt valakit (valakiket)? Ismer ön itt valakit (valakiket)? 1
‫نه، من کسی را اینجا نمی‌شناسم.‬ Nem, nem ismerek itt senkit. Nem, nem ismerek itt senkit. 1
‫یک کم دیگر - نه خیلی زیاد‬ még – már nem még – már nem 1
‫شما مدت بیشتری اینجا می‌مانید؟‬ Sokáig marad még itt? Sokáig marad még itt? 1
‫نه، من خیلی زیاد اینجا نمی‌مانم.‬ Nem, már nem sokáig maradok itt. Nem, már nem sokáig maradok itt. 1
‫چیز دیگری - هیچ چیز دیگر‬ még valami – semmi még valami – semmi 1
‫می‌خواهید چیز دیگری بنوشید‬ Szeretne még valamit inni? Szeretne még valamit inni? 1
‫نه، دیگر چیزی نمی‌خواهم.‬ Nem, már nem kérek semmit. Nem, már nem kérek semmit. 1
‫قبلا چیزی – هنوز هیچ چیز‬ már valamit – még semmit már valamit – még semmit 1
‫شما چیزی خورده اید؟‬ Evett már valamit? Evett már valamit? 1
‫نه، هنوز چیزی نخورده ام.‬ Nem, még nem ettem semmit. Nem, még nem ettem semmit. 1
‫کس دیگری – هیچکس دیگر‬ még valaki – már senki még valaki – már senki 1
‫کس دیگری قهوه می‌خواهد؟‬ Szeretne még valaki kávét? Szeretne még valaki kávét? 1
‫نه، هیچ کسی نمی‌خواهد.‬ Nem, már senki. Nem, már senki. 1

‫زبان عربی‬

‫زبان عربی، یکی از مهم ترین زبان ها در سراسر جهان است.‬ ‫بیش از 300 میلیون نفر به عربی صحبت می کنند.‬ ‫آنها در بیش از 20 کشور مختلف زندگی می کنند.‬ ‫زبان عربی جزء زبان های آفریقایی - آسیایی است.‬ ‫قدمت زبان عربی به هزاران سال پیش می رسد.‬ ‫اولین بار در شبه جزیره عربستان به این زبان سخن گفته می شد.‬ ‫از آنجا، به جاهای دیگر گسترش یافت.‬ ‫عربی محاوره ای با زبان مرسوم بسیار متفاوت است.‬ ‫لهجه های مختلف عربی بسیاری وجود دارد.‬ ‫می توان گفت که این زبان در هر منطقه به لهجه های مختلف صحبت می شود.‬ ‫افرادی که به لهجه های مختلف عربی صحبت می کنند اغلب هیچگونه همدیگر را درک نمی کنند.‬ ‫در نتیجه، فیلم های کشورهای عربی معمولا دوبله می شود.‬ ‫فقط از این راه است که ساکنین تمام این منطقه زبانی می توانند همدیگر را درک کنند.‬ ‫امروز به زبان عربی کلاسیک مرسوم به ندرت صحبت می شود.‬ ‫و تنها به صورت مکتوب آن یافت می شود.‬ ‫کتاب ها و روزنامه ها زبان عربی کلاسیک مرسوم را به کار می برند.‬ ‫امروز هیچ زبان عربی فنی وجود ندارد.‬ ‫به این دلیل، اصطلاحات فنی معمولا از زبان های دیگر گرفته می شوند.‬ ‫در این منطقه زبان انگلیسی و فرانسه بیش از هر زبان دیگری رایج است.‬ ‫در سال های اخیر علاقه به زبان عربی به طور چشم گیری افزایش یافته است.‬ ‫مردم هر چه بیشتر مایلند زبان عربی را یاد بگیرند.‬ ‫دوره های عربی در همه دانشگاه ها و بسیاری از مدارس ارائه می شود.‬ ‫رسم الخط عربی برای بسیاری از مردم بسیار جالب است.‬ ‫این خط از راست به چپ نوشته می شود.‬ ‫تلفّظ و دستور زبان عربی آن قدر آسان نیست.‬ ‫بسیاری از آواها و قواعدی در این زبان وجود دارد که برای سایر زبان ها شناخته شده نیستند.‬ ‫هنگام مطالعه، فرد باید نظم خاصی را رعایت کند.‬ ‫ابتدا تلفّظ، سپس دستور زبان، و بعد از آن نوشتن ...‬