کتاب لغت

fa ‫حروف ربط 2‬   »   hu Kötőszavak 2

‫95 [نود و پنج]‬

‫حروف ربط 2‬

‫حروف ربط 2‬

95 [kilencvenöt]

Kötőszavak 2

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی مجاری بازی بیشتر
‫او (زن) از کی دیگر کار نمی‌کند؟‬ Mióta nem dolgozik? Mióta nem dolgozik? 1
‫از زمان ازدواجش؟‬ Amióta házas? Amióta házas? 1
‫بله، او از وقتی که ازدواج کرده است، دیگر کار نمی‌کند.‬ Igen, nem dolgozik, amióta megházasodott. Igen, nem dolgozik, amióta megházasodott. 1
‫او (زن) از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی‌کند.‬ Amióta megházasodott, már nem dolgozik. Amióta megházasodott, már nem dolgozik. 1
‫آنها ‫از وقتی که با هم آشنا شدند خوشبخت هستند.‬ Amióta ismerik egymást, boldogok. Amióta ismerik egymást, boldogok. 1
‫آنها ‫از وقتی بچه دار شده اند به ندرت بیرون می‌آیند.‬ Amióta gyerekük van, ritkán mennek szórakozni. Amióta gyerekük van, ritkán mennek szórakozni. 1
‫او (زن) کی تلفن می‌کند؟‬ Mikor telefonál? Mikor telefonál? 1
‫در حین رانندگی؟‬ Utazás közben? Utazás közben? 1
‫بله، وقتی که رانندگی می‌کند.‬ Igen, miközben autót vezet. Igen, miközben autót vezet. 1
‫او (زن) ضمن رانندگی تلفن می‌کند؟‬ Telefonál, miközben autót vezet. Telefonál, miközben autót vezet. 1
‫او ضمن اتو کردن تلویزیون تماشا می‌کند.‬ Televíziót néz, miközben vasal. Televíziót néz, miközben vasal. 1
‫او (زن) ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می‌دهد.‬ Zenét hallgat, miközben megcsinálja a feladatait. Zenét hallgat, miközben megcsinálja a feladatait. 1
‫من موقعی که عینک نمی‌زنم هیچ چیز نمی‌بینم.‬ Nem látok semmit, mikor nincs szemüvegem. Nem látok semmit, mikor nincs szemüvegem. 1
‫من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمی‌فهمم.‬ Nem értek semmit, mikor a zene ilyen hangos. Nem értek semmit, mikor a zene ilyen hangos. 1
‫من موقعی که سرما خورده ام هیچ بویی را حس نمی‌کنم.‬ Nem érzek semmit, mikor meg vagyok fázva. Nem érzek semmit, mikor meg vagyok fázva. 1
‫موقعی که باران می‌بارد ما سوار تاکسی می‌شویم.‬ Egy taxit hívunk, mikor esik az eső. Egy taxit hívunk, mikor esik az eső. 1
‫اگر در بخت آزمایی برنده شویم، به دور دنیا سفر می‌کنیم.‬ Körbeutazzuk a világot, ha nyerünk a lottón. Körbeutazzuk a világot, ha nyerünk a lottón. 1
‫اگر او زود نیاید ما غذا را شروع می‌کنیم.‬ Elkezdjük az evést, ha nem jön hamarosan. Elkezdjük az evést, ha nem jön hamarosan. 1

‫زبان اتحادیّه اروپا‬

‫امروز اتحادیّه اروپا متشکل از بیش از 25 کشور جهان است.‬ ‫در آینده، حتی کشورهای بیشتری دراتحادیّه اروپا خواهند بود.‬ ‫یک کشور جدید معمولا به معنای یک زبان جدید نیز هست.‬ ‫در حال حاضر، به بیش از 20 زبان مختلف در اتحادیّه اروپا سخن گفته می شود.‬ ‫همه زبان ها در اتحادیّه اروپا برابر هستند.‬ ‫این تنوع زبان ها جالب است.‬ ‫اما می تواند منجر به بروز مشکلاتی نیز بگردد.‬ ‫منتقدان بر این باورند که بسیاری زبان ها یک مانع برای اتحادیّه اروپا است.‬ ‫آنها مانع همکاری موثر هستند.‬ ‫بنابراین، بسیاری فکر می کنند، که باید یک زبان مشترک وجود داشته باشد.‬ ‫همه کشورها باید بتوانند با این زبان ارتباط برقرار کنند.‬ ‫اما این کار آسانی نیست.‬ ‫هیچ زبانی را نمی توان به عنوان زبان رسمی تعیین کرد.‬ ‫کشورهای دیگر احساس محرومنسّت می کنند.‬ ‫و یک زبان کاملا خنثی هم در اروپا وجود ندارد ...‬ ‫زبان مصنوعی مانند اسپرانتو نیز به کار نمی آید.‬ ‫زیرا فرهنگ یک کشور همیشه در زبان منعکس شده است.‬ ‫بنابراین، هیچ کشوری نمی خواهد زبان خود را ترک کند.‬ ‫این کشورها بخشی از هویت خود را در زیان خود می بینند.‬ ‫سیاست زبان یک موضوع مهم در دستور کار اتحادیّه اروپا است.‬ ‫حتّی یک کمیسر برای چندزبانگی وجود دارد.‬ ‫اتحادیّه اروپا بیشترین مترجم و مترجم شفاهی را در سراسر جهان دارد.‬ ‫در حدود 3500 نفر برای انجام یک قرارداد کار می کنند.‬ ‫امّا، تمام اسناد را همیشه نمی توان ترجمه کرد.‬ ‫زیر مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است.‬ ‫بسیاری از اسناد فقط به چند زبان ترجمه شده است.‬ ‫بسیاری زبان ها یکی از بزرگترین چالش های اتحادیّه اروپا است.‬ ‫اروپا باید بدون از دست دادن هویت های زیاد متّحد شود!‬