Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
hrkať
Holub hrká.
কুকু করা
কবুতরটি কুকু করে।
udusiť
Udusil ho v boji.
চেঁচানো
সে লড়াইয়ে তাকে চেঁচে দিয়েছে।
získať späť
Prostredníctvom recyklácie možno získať zdroje späť.
পুনরুদ্ধার করা
সংস্কার দ্বারা সংস্থানগুলি পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।