Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
brúsiť
Remeselník brúsi povrch.
sand
The craftsman sands the surface.
ušetriť
Ušetríte peniaze, keď znížite teplotu v miestnosti.
reduce
You save money when you lower the room temperature.
zlyhať
S jeho nápadom zlyhá.
fail
He will fail with his idea.