Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
brať
Každý deň berie lieky.
tomar
Ella toma medicación todos los días.
hodiť sa
Potrebujem schudnúť; moje oblečenie mi už nesedí.
caber
Necesito perder peso; mi ropa ya no me cabe.
rozbiť
Zlodej rozbil okno.
forzar
El ladrón forzó la ventana para abrirla.