Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
zadržať
Kamene by mali zadržať vodu.
amvr
habnym amvrvt l’etsvr at hmym.
rásť
Naša dcéra rýchlo rastie.
gdlh
btnv gdlh mhr.
stlačiť
Stlačí tlačidlo.
llhvts
hva lvhts ’el hkptvr.