Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
zvárať
Zvára elektronické komponenty dokopy.
forraszt
Elektronikai alkatrészeket forraszt össze.
trvať
Trvalo dlho, kým prišiel jeho kufor.
időbe telik
Sokáig tartott, mire megérkezett a bőröndje.
správať sa
Mal by si sa správne správať v premávke.
viselkedik
A közlekedésben helyesen kell viselkedned.