Libri i frazës In the first stages of learning a new language, phrasebooks are an excellent tool that can help you quickly master basic conversation skills.

Estonisht për fillestarët

Shqip » Estonisht - Kurs i gjuhës audio

© Gbruev | Dreamstime.com

Në fazat e para të mësimit të një gjuhe të re, librat e frazave janë një mjet i shkëlqyer që mund t’ju ndihmojë të zotëroni shpejt aftësitë bazë të bisedës. Klikoni në një temë më poshtë për të filluar të mësoni fraza kuptimplota që mund t’i përdorni menjëherë!

Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken
Places, Where Estonian is spoken

Mësoni Estonisht shpejt dhe lehtë me kurset e gjuhës MP3 të 50languages.com! Estonisht si gjuhë e huaj përfshin 100 mësime të thjeshta. Të gjithë dialogët dhe fjalitë regjistrohen nga folësit vendas. Nuk nevojiten njohuri paraprake gramatikore. Mund të filloni të mësoni menjëherë! Thjesht klikoni mbi fjalitë për të parë përgjigjet.
50languages.com - Shqip » Estonisht për fillestarët BLENI LIBRIN! Merrni tekstin shkollor për këtë kurs në Amazon.

Mund të mësoni gjithashtu çdo gjuhë duke përdorur aplikacionin tonë Android dhe iPhone

Mësoni Shqip » Estonisht në lëvizje duke përdorur telefonin ose tabletin tuaj! Përmirësoni aftësitë tuaja gjuhësore për punë, udhëtime ose thjesht si hobi!

Download our Android appDownload our iPhone / iPad app