పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Mon Mar 04, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
jeg du   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
en, , tre   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
Barnet kan kakao og æblemost.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
Servicet beskidt.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Jeg til lufthavnen.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
du lide svinekød?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
Hvor busstoppestedet?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Hvor slottet?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Tag med.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
Jeg har for et bor og en skruetrækker.   See hint