పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Mon Feb 26, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
mi vi   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
unu, , tri   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
La infano kakaon kaj pomsukon.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
La vazaro malpura.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Mi ŝatus al la flughaveno.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
vi ŝatas porkaĵon?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
Kie la bushaltejo?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Kie estas kastelo?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Kunprenu sunŝirman ,   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
Mi bezonas kaj ŝraŭbilon.   See hint