పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Thu Feb 22, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
я и   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
один, , три   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
Ребёнок любит и яблочный сок.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
Посуда ,   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Мне в аэропорт.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Ты любишь ,   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
Где автобусная ,   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Где ,   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Возьми с собой крем солнца.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
Мне нужна дрель отвёртка.   See hint