పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Sat Feb 24, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
ako ikaw   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
isa, , tatlo   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
Gusto ng ang kakaw at apple juice.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
Marumi ang pinggan.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
kong pumunta sa paliparan.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
mo ba ng baboy?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
ang hintuan ng bus?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Nasaan kastilyo?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Magdala sunscreen.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
ko ng isang drill at isang distornilyador.   See hint