పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Tue Feb 20, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
ንስኻን   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
ሓደ፣ ክልተ፣   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
ቆልዓ ካካዎን ጽማቝ-ቱፋሕን ይፈቱ።   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
ኣቕሑ -ምግቢ ርሳሕ እዩ።   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
ማዕርፎ-ነፈርቲ ክኸይድ ደልየ።   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
ሓሰማ ትፈቱ ዲኻ?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
ስቴሽን ኣበይ ኣሎ?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
ግምቢ ኣበይ ድዩ?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
ክሬም ጸሓይ ተማላእ።   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
ምዀዓቲ ማሽንን መፍትሕን ኣሎ።   See hint