Phrasebook

en Where is ... ?   »   th ทิศทาง

41 [forty-one]

Where is ... ?

Where is ... ?

41 [สี่สิบเอ็ด]

sèe-sìp-èt

ทิศทาง

[tít-tang]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Where is the tourist information office? สำ--กงานกา-ท่---ที่ยวอยู่----หน--ร-บ-/ -ะ? สำ_____________________ ค__ / ค__ ส-น-ก-า-ก-ร-่-ง-ท-่-ว-ย-่-ี-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหน ครับ / คะ? 0
s--m--ák--g-n-g-n--â-ng-te-e--a--y-̂o---̂----̌---r--p---́ s________________________________________________ s-̌---a-k-n-a---a---a-w-g-t-̂-o-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- sǎm-nák-ngan-gan-tâwng-têeo-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Do you have a city map for me? คุ--ี--นท-่เ-ือ-ใ-- ผ--- ดิฉัน---ม -รับ-----? คุ____________ ผ_ / ดิ__ ไ__ ค__ / ค__ ค-ณ-ี-ผ-ท-่-ม-อ-ใ-้ ผ- / ด-ฉ-น ไ-ม ค-ั- / ค-? --------------------------------------------- คุณมีแผนที่เมืองให้ ผม / ดิฉัน ไหม ครับ / คะ? 0
k-o---ee---̌n-t--e-meuan----̂--p------̀-chǎn-m-̌--kr-́p---́ k__________________________________________________ k-o---e---æ-n-t-̂---e-a-g-h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------------ koon-mee-pæ̌n-têe-meuang-hâi-pǒm-dì-chǎn-mǎi-kráp-ká
Can one reserve a room here? จ-งโรงแ-มที-น-่-ด---ม -รับ-- ค-? จ_______________ ค__ / ค__ จ-ง-ร-แ-ม-ี-น-่-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- จองโรงแรมที่นี่ได้ไหม ครับ / คะ? 0
jawng--on--r-----̂e-n--e------ma-i--r--p-ká j_____________________________________ j-w-g-r-n---æ---e-e-n-̂---a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- jawng-rong-ræm-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
Where is the old city? เ-ืองเก--อยู-ที--ห-? เ_____________ เ-ื-ง-ก-า-ย-่-ี-ไ-น- -------------------- เมืองเก่าอยู่ที่ไหน? 0
m------gà-----yo-o--ê----̌i m_______________________ m-u-n---a-o-a---o-o-t-̂---a-i ----------------------------- meuang-gào-à-yôo-têe-nǎi
Where is the cathedral? วิ--ร-----ี่---? วิ__________ ว-ห-ร-ย-่-ี-ไ-น- ---------------- วิหารอยู่ที่ไหน? 0
w-́--ǎ------o------e---̌i w___________________ w-́-h-̌---̀-y-̂---e-e-n-̌- -------------------------- wí-hǎn-à-yôo-têe-nǎi
Where is the museum? พ--ิธ----์--ู--ี-ไหน? พิ____________ พ-พ-ธ-ั-ฑ-อ-ู-ท-่-ห-? --------------------- พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน? 0
pí------p-n--̀-yo---t-̂--n-̌i p_______________________ p-́-p-́---a---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------------ pí-pít-pan-à-yôo-têe-nǎi
Where can one buy stamps? ซื้อแส----ได้--่--น? ซื้_____________ ซ-้-แ-ต-ป-ไ-้-ี-ไ-น- -------------------- ซื้อแสตมป์ได้ที่ไหน? 0
séu---̌--hom------te-e--a-i s______________________ s-́---æ---h-m-d-̂---e-e-n-̌- ---------------------------- séu-sæ̌-dhom-dâi-têe-nǎi
Where can one buy flowers? ซ-้-ด---ม้-ด้--่-ห-? ซื้_____________ ซ-้-ด-ก-ม-ไ-้-ี-ไ-น- -------------------- ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน? 0
s-́u----w---á----̂----̂e-nǎi s_______________________ s-́---a-w---a-i-d-̂---e-e-n-̌- ------------------------------ séu-dàwk-mái-dâi-têe-nǎi
Where can one buy tickets? ซื--ตั-วไ--ท-่---? ซื้__________ ซ-้-ต-๋-ไ-้-ี-ไ-น- ------------------ ซื้อตั๋วได้ที่ไหน? 0
s----dhǔa--a---t-̂e-nǎi s___________________ s-́---h-̌---a-i-t-̂---a-i ------------------------- séu-dhǔa-dâi-têe-nǎi
Where is the harbour / harbor (am.)? ท่า--ื-อย-่ที่-หน? ท่___________ ท-า-ร-อ-ย-่-ี-ไ-น- ------------------ ท่าเรืออยู่ที่ไหน? 0
t---r-ua-----ô--t-̂--nǎi t____________________ t-̂-r-u---̀-y-̂---e-e-n-̌- -------------------------- tâ-reua-à-yôo-têe-nǎi
Where is the market? ต-าดอ---ที่---? ต__________ ต-า-อ-ู-ท-่-ห-? --------------- ตลาดอยู่ที่ไหน? 0
dhlàt--̀---̂----̂-----i d__________________ d-l-̀---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------ dhlàt-à-yôo-têe-nǎi
Where is the castle? ป-า--ท-ยู--ี่ไ--? ป____________ ป-า-า-อ-ู-ท-่-ห-? ----------------- ปราสาทอยู่ที่ไหน? 0
bhr--s--t-a--y-̂--têe-n-̌i b_____________________ b-r---a-t-a---o-o-t-̂---a-i --------------------------- bhra-sàt-à-yôo-têe-nǎi
When does the tour begin? ก-ร---ท---ว--เ---ม--ื่อไร? ก___________________ ก-ร-า-ท-่-ว-ม-ร-่-เ-ื-อ-ร- -------------------------- การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไร? 0
g-n-p--tê----ho---e-r̶m-mê---r-i g_____________________________ g-n-p---e-e---h-m-r-̂-̶---e-u---a- ---------------------------------- gan-pa-têeo-chom-rêr̶m-mêua-rai
When does the tour end? กา-พาเท-่-ว-มเสร----ื่อ--? ก____________________ ก-ร-า-ท-่-ว-ม-ส-็-เ-ื-อ-ร- -------------------------- การพาเที่ยวชมเสร็จเมื่อไร? 0
g----a--e-e--c-om---̀---̀t--ê-a---i g_______________________________ g-n-p---e-e---h-m-s-̀-r-̀---e-u---a- ------------------------------------ gan-pa-têeo-chom-sà-rèt-mêua-rai
How long is the tour? กา--าเที---ช--ช้-----า-เท่--ร? ก_________________________ ก-ร-า-ท-่-ว-ม-ช-เ-ล-น-น-ท-า-ร- ------------------------------ การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไร? 0
gan------̂---------ha-i-way-la----------rai g_______________________________________ g-n-p---e-e---h-m-c-a-i-w-y-l---a---a-o-r-i ------------------------------------------- gan-pa-têeo-chom-chái-way-la-nan-tâo-rai
I would like a guide who speaks German. ผ- /-ด---น--้อ-กา--ัค-ุเทศ-์ที่------า------น ผ_ / ดิ__ ต้_________________________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ค-เ-ศ-์-ี-พ-ด-า-า-ย-ร-ั- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน 0
p--m--i---h-̌n-dh-̂---------a---ko---t---t-tê----̂o--pa--a--yur̶n-man p__________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-k-́---a-y---e-e-p-̂-t-p---a---u-̶---a- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-mák-kóo-tâyt-têe-pôot-pa-sǎ-yur̶n-man
I would like a guide who speaks Italian. ผ- /-ด--ัน-ต้องก---ั---เท-ก์-ี---ด-าษ----าเ---ยน ผ_ / ดิ__ ต้__________________________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ค-เ-ศ-์-ี-พ-ด-า-า-ิ-า-ล-่-น ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลี่ยน 0
po-m-d------̌n---a-w-g-gan---́k-k-́o-t---t---̂e--o-ot----s----̀-d-a-l---n p____________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-k-́---a-y---e-e-p-̂-t-p---a---̀-d-a-l-̂-n ------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-mák-kóo-tâyt-têe-pôot-pa-sǎ-ì-dha-lîan
I would like a guide who speaks French. ผ- - -ิ-ั- ต้-งก-ร-ั-ค-เทศก์ที่พูด-า-าฝ-ั-ง-ศส ผ_ / ดิ__ ต้_________________________ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ค-เ-ศ-์-ี-พ-ด-า-า-ร-่-เ-ส ---------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส 0
p--m-di--c-a-n--ha--n--g-n-m--k-k--o--âyt-te-e--o-o--p--s-̌-f-̀--a----s---t p______________________________________________________________ p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-k-́---a-y---e-e-p-̂-t-p---a---a---a-n---a-y- ---------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-mák-kóo-tâyt-têe-pôot-pa-sǎ-fà-râng-sàyt

Universal language English

English is the most widespread language in the world. But Mandarin, or High Chinese, has the most native speakers. English is the native language of ‘only’ 350 million people. However, English has a great deal of influence on other languages. Since the middle of the 20th century it has taken on greater significance. This is largely due to the development of the USA into a superpower. English is the first foreign language taught in schools in many countries. International organizations use English as their official language. English is also the official language or common language of many countries. It is possible, however, that soon other languages will take over these functions. English belongs to the West Germanic languages. Therefore it is closely related to German, for example. But the language has changed significantly in the last 1,000 years. Earlier, English was an inflecting language. Most endings with a grammatical function have disappeared. Therefore, English can be counted among the isolating languages. This type of language is more similar to Chinese than to German. In the future, the English language will be further simplified. The irregular verbs will most likely disappear. English is simple compared to other Indo-European languages. But English orthography is very difficult. This is because spelling and pronunciation differ strongly from one another. English orthography has been the same for centuries. But pronunciation has changed considerably. As a result, one still writes the way one spoke in 1400. There are also many irregularities in pronunciation. There are 6 variants for the letter combination ough alone! Test yourself! – thorough, thought, through, rough, bough, cough .
Did you know?
Slovakian is counted among the West Slavic languages. It is the native language of more than 5 million people. It is very closely related to the neighbouring Czech. This is due to their mutual past in former Czechoslovakia. The vocabulary of the two languages is largely identical. The differences are primarily in the phonology. Slovakian emerged in the 10th century in the form of multiple dialects. It was then influenced by neighbouring languages over a long period of time. Today's standard language was not established until the 19th century. Some elements could thus be simplified compared to those in Czech. The many different dialects have been upheld until today though. Slovakian is written with the Latin alphabet. And it is the language that is easiest to understand for other Slavic speakers. It could be said that Slovakian is a type of intermediate language in the Slavic region. This is a good reason to grapple with this beautiful language.