Phrasebook

en Where is ... ?   »   te ...ఎక్కడ ఉంది?

41 [forty-one]

Where is ... ?

Where is ... ?

41 [నలభై ఒకటి]

41 [Nalabhai okaṭi]

...ఎక్కడ ఉంది?

[...Ekkaḍa undi?]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Telugu Play More
Where is the tourist information office? ప-----క -మ--ార క--్య-లయ----్క- ఉం--? పర-య-టక సమ-చ-ర క-ర-య-లయ- ఎక-కడ ఉ-ద-? ప-్-ా-క స-ా-ా- క-ర-య-ల-ం ఎ-్-డ ఉ-ద-? ------------------------------------ పర్యాటక సమాచార కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది? 0
Pa--ā-a-a--a-ācār- -ā----ay-ṁ e----- un--? Paryāṭaka samācāra kāryālayaṁ ekkaḍa undi? P-r-ā-a-a s-m-c-r- k-r-ā-a-a- e-k-ḍ- u-d-? ------------------------------------------ Paryāṭaka samācāra kāryālayaṁ ekkaḍa undi?
Do you have a city map for me? మ---ద్---- -ోసమ్ ఒ- స-ట---్యాప్ ఉందా? మ- వద-ద న- క-సమ- ఒక స-ట- మ-య-ప- ఉ-ద-? మ- వ-్- న- క-స-్ ఒ- స-ట- మ-య-ప- ఉ-ద-? ------------------------------------- మీ వద్ద నా కోసమ్ ఒక సిటీ మ్యాప్ ఉందా? 0
M- --dd--n- k-s-- --- -----m-āp-u-dā? Mī vadda nā kōsam oka siṭī myāp undā? M- v-d-a n- k-s-m o-a s-ṭ- m-ā- u-d-? ------------------------------------- Mī vadda nā kōsam oka siṭī myāp undā?
Can one reserve a room here? ఇక-క-ను-చి -వర--ా-గ-ిని -ుక్-చేయ-చ---? ఇక-కడన--చ- ఎవర-న- గద-న- బ-క- చ-యవచ-చ-? ఇ-్-డ-ు-చ- ఎ-ర-న- గ-ి-ి బ-క- చ-య-చ-చ-? -------------------------------------- ఇక్కడనుంచి ఎవరైనా గదిని బుక్ చేయవచ్చా? 0
I---ḍan--̄c- eva--i-ā-g-din- -----ēy--ac-ā? Ikkaḍanun-ci evarainā gadini buk cēyavaccā? I-k-ḍ-n-n-c- e-a-a-n- g-d-n- b-k c-y-v-c-ā- ------------------------------------------- Ikkaḍanun̄ci evarainā gadini buk cēyavaccā?
Where is the old city? పాత న-ర- --్-డ ఉం--? ప-త నగర- ఎక-కడ ఉ-ద-? ప-త న-ర- ఎ-్-డ ఉ-ద-? -------------------- పాత నగరం ఎక్కడ ఉంది? 0
P--a nagar-ṁ-ek------n-i? Pāta nagaraṁ ekkaḍa undi? P-t- n-g-r-ṁ e-k-ḍ- u-d-? ------------------------- Pāta nagaraṁ ekkaḍa undi?
Where is the cathedral? చ-్-- ఎ---డ ---ి? చర-చ- ఎక-కడ ఉ-ద-? చ-్-్ ఎ-్-డ ఉ-ద-? ----------------- చర్చ్ ఎక్కడ ఉంది? 0
C-r- -kkaḍa--n--? Carc ekkaḍa undi? C-r- e-k-ḍ- u-d-? ----------------- Carc ekkaḍa undi?
Where is the museum? మ----ి-ం -క్క--ఉ-ద-? మ-య-జ-య- ఎక-కడ ఉ-ద-? మ-య-జ-య- ఎ-్-డ ఉ-ద-? -------------------- మ్యూజియం ఎక్కడ ఉంది? 0
M-ū-i-a-------a --di? Myūjiyaṁ ekkaḍa undi? M-ū-i-a- e-k-ḍ- u-d-? --------------------- Myūjiyaṁ ekkaḍa undi?
Where can one buy stamps? స్-ాం----- ఎక్-- --నవ----? స-ట--ప-లన- ఎక-కడ క-నవచ-చ-? స-ట-ం-ు-న- ఎ-్-డ క-న-చ-చ-? -------------------------- స్టాంపులను ఎక్కడ కొనవచ్చు? 0
S---pula---ek--ḍa--o--va--u? Sṭāmpulanu ekkaḍa konavaccu? S-ā-p-l-n- e-k-ḍ- k-n-v-c-u- ---------------------------- Sṭāmpulanu ekkaḍa konavaccu?
Where can one buy flowers? పు-్వ--ు -క్----ొ---్--? ప-వ-వ-ల- ఎక-కడ క-నవచ-చ-? ప-వ-వ-ల- ఎ-్-డ క-న-చ-చ-? ------------------------ పువ్వులు ఎక్కడ కొనవచ్చు? 0
Pu-v-l- -k-a-a--on-va-cu? Puvvulu ekkaḍa konavaccu? P-v-u-u e-k-ḍ- k-n-v-c-u- ------------------------- Puvvulu ekkaḍa konavaccu?
Where can one buy tickets? టి-ెట్ల- ఎక్-డ-క-------? ట-క-ట-ల- ఎక-కడ క-నవచ-చ-? ట-క-ట-ల- ఎ-్-డ క-న-చ-చ-? ------------------------ టికెట్లు ఎక్కడ కొనవచ్చు? 0
Ṭi-eṭ-u--kka-- kon---c-u? Ṭikeṭlu ekkaḍa konavaccu? Ṭ-k-ṭ-u e-k-ḍ- k-n-v-c-u- ------------------------- Ṭikeṭlu ekkaḍa konavaccu?
Where is the harbour / harbor (am.)? ఓడరే-ు-ఎక్కడ-ఉంది? ఓడర-వ- ఎక-కడ ఉ-ద-? ఓ-ర-వ- ఎ-్-డ ఉ-ద-? ------------------ ఓడరేవు ఎక్కడ ఉంది? 0
Ōḍarē----kka-----d-? Ōḍarēvu ekkaḍa undi? Ō-a-ē-u e-k-ḍ- u-d-? -------------------- Ōḍarēvu ekkaḍa undi?
Where is the market? మ--్క-ట---క--డ-ఉం--? మ-ర-క-ట- ఎక-కడ ఉ-ద-? మ-ర-క-ట- ఎ-్-డ ఉ-ద-? -------------------- మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది? 0
Mārke-----a-- -ndi? Mārkeṭ ekkaḍa undi? M-r-e- e-k-ḍ- u-d-? ------------------- Mārkeṭ ekkaḍa undi?
Where is the castle? క-- --్-----ద-? క-ట ఎక-కడ ఉ-ద-? క-ట ఎ-్-డ ఉ-ద-? --------------- కోట ఎక్కడ ఉంది? 0
K-ṭa ek--ḍa--ndi? Kōṭa ekkaḍa undi? K-ṭ- e-k-ḍ- u-d-? ----------------- Kōṭa ekkaḍa undi?
When does the tour begin? పర--టన -ప--ుడు-మ-ద---తు-ద-? పర-యటన ఎప-ప-డ- మ-దలవ-త--ద-? ప-్-ట- ఎ-్-ు-ు మ-ద-వ-త-ం-ి- --------------------------- పర్యటన ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? 0
Par--ṭ-n---p---u--o-a-av-t-n--? Paryaṭana eppuḍu modalavutundi? P-r-a-a-a e-p-ḍ- m-d-l-v-t-n-i- ------------------------------- Paryaṭana eppuḍu modalavutundi?
When does the tour end? ప-్-టన---్-ు---మ-----తుంది? పర-యటన ఎప-ప-డ- మ-గ-స-త--ద-? ప-్-ట- ఎ-్-ు-ు మ-గ-స-త-ం-ి- --------------------------- పర్యటన ఎప్పుడు ముగుస్తుంది? 0
P-ry----a-eppuḍu ---ustu-di? Paryaṭana eppuḍu mugustundi? P-r-a-a-a e-p-ḍ- m-g-s-u-d-? ---------------------------- Paryaṭana eppuḍu mugustundi?
How long is the tour? ప-్యటన--ం- -ాల--ఉ-టుంది? పర-యటన ఎ-త క-ల- ఉ-ట--ద-? ప-్-ట- ఎ-త క-ల- ఉ-ట-ం-ి- ------------------------ పర్యటన ఎంత కాలం ఉంటుంది? 0
P--y----a-e-t- ---a--uṇ---di? Paryaṭana enta kālaṁ uṇṭundi? P-r-a-a-a e-t- k-l-ṁ u-ṭ-n-i- ----------------------------- Paryaṭana enta kālaṁ uṇṭundi?
I would like a guide who speaks German. న--ు జ-్-న---ాట్లా---ఒక-గ--్ -ా---ి న-క- జర-మన- మ-ట-ల-డ- ఒక గ-డ- క-వ-ల- న-క- జ-్-న- మ-ట-ల-డ- ఒ- గ-డ- క-వ-ల- ----------------------------------- నాకు జర్మన్ మాట్లాడే ఒక గైడ్ కావాలి 0
Nā-u-ja--a- -āṭ-ā-ē oka-g--------li Nāku jarman māṭlāḍē oka gaiḍ kāvāli N-k- j-r-a- m-ṭ-ā-ē o-a g-i- k-v-l- ----------------------------------- Nāku jarman māṭlāḍē oka gaiḍ kāvāli
I would like a guide who speaks Italian. నా-ు ఇ---ియ-్-మ--్ల-డ- ఒ---ైడ్---వ-లి న-క- ఇట-ల-యన- మ-ట-ల-డ- ఒక గ-డ- క-వ-ల- న-క- ఇ-ా-ి-న- మ-ట-ల-డ- ఒ- గ-డ- క-వ-ల- ------------------------------------- నాకు ఇటాలియన్ మాట్లాడే ఒక గైడ్ కావాలి 0
Nāku-iṭ-li-a--m-ṭl-----ka-ga-ḍ -āvāli Nāku iṭāliyan māṭlāḍē oka gaiḍ kāvāli N-k- i-ā-i-a- m-ṭ-ā-ē o-a g-i- k-v-l- ------------------------------------- Nāku iṭāliyan māṭlāḍē oka gaiḍ kāvāli
I would like a guide who speaks French. నాక--ఫ--ెంచ్ ---్లా-ే ---గై----ావ-లి న-క- ఫ-ర--చ- మ-ట-ల-డ- ఒక గ-డ- క-వ-ల- న-క- ఫ-ర-ం-్ మ-ట-ల-డ- ఒ- గ-డ- క-వ-ల- ------------------------------------ నాకు ఫ్రెంచ్ మాట్లాడే ఒక గైడ్ కావాలి 0
Nāk--p---n̄------āḍ- -ka -----kāvā-i Nāku phren-c māṭlāḍē oka gaiḍ kāvāli N-k- p-r-n-c m-ṭ-ā-ē o-a g-i- k-v-l- ------------------------------------ Nāku phren̄c māṭlāḍē oka gaiḍ kāvāli

Universal language English

English is the most widespread language in the world. But Mandarin, or High Chinese, has the most native speakers. English is the native language of ‘only’ 350 million people. However, English has a great deal of influence on other languages. Since the middle of the 20th century it has taken on greater significance. This is largely due to the development of the USA into a superpower. English is the first foreign language taught in schools in many countries. International organizations use English as their official language. English is also the official language or common language of many countries. It is possible, however, that soon other languages will take over these functions. English belongs to the West Germanic languages. Therefore it is closely related to German, for example. But the language has changed significantly in the last 1,000 years. Earlier, English was an inflecting language. Most endings with a grammatical function have disappeared. Therefore, English can be counted among the isolating languages. This type of language is more similar to Chinese than to German. In the future, the English language will be further simplified. The irregular verbs will most likely disappear. English is simple compared to other Indo-European languages. But English orthography is very difficult. This is because spelling and pronunciation differ strongly from one another. English orthography has been the same for centuries. But pronunciation has changed considerably. As a result, one still writes the way one spoke in 1400. There are also many irregularities in pronunciation. There are 6 variants for the letter combination ough alone! Test yourself! – thorough, thought, through, rough, bough, cough .
Did you know?
Slovakian is counted among the West Slavic languages. It is the native language of more than 5 million people. It is very closely related to the neighbouring Czech. This is due to their mutual past in former Czechoslovakia. The vocabulary of the two languages is largely identical. The differences are primarily in the phonology. Slovakian emerged in the 10th century in the form of multiple dialects. It was then influenced by neighbouring languages over a long period of time. Today's standard language was not established until the 19th century. Some elements could thus be simplified compared to those in Czech. The many different dialects have been upheld until today though. Slovakian is written with the Latin alphabet. And it is the language that is easiest to understand for other Slavic speakers. It could be said that Slovakian is a type of intermediate language in the Slavic region. This is a good reason to grapple with this beautiful language.