தமிழ் » போலந்து   கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1


85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

+ 85 [osiemdziesiąt pięć]

+ Pytania – przeszłość 1

85 [எண்பத்து ஐந்து]

கேள்விகள் - இறந்த காலம் 1

-

85 [osiemdziesiąt pięć]

Pytania – przeszłość 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்polski
நீங்கள் எவ்வளவு குடித்தீர்கள்? Il- p-- w---- / p--- w-----? +
நீங்கள் எவ்வளவு வேலை செய்தீர்கள்? Il- p-- p------- / p--- p--------? +
நீங்கள் எவ்வளவு எழுதினீர்கள்? Il- p-- p---- / p--- p-----? +
   
நீங்கள் எப்படி தூங்கினீர்கள்? Ja- p-- s--- / p--- s----? +
நீங்கள் எப்படி பரீக்ஷையில் தேர்ச்சி அடைந்தீர்கள்? Ja- p-- z--- / p--- z---- t-- e------? +
நீங்கள் எப்படி வழி கண்டு பிடித்தீர்கள்? Ja- p-- o------- / p--- o-------- d----? +
   
நீங்கள் யாருடன் பேசினீர்கள்? Z k-- p-- r-------- / p--- r---------? +
நீங்கள் யாரைச் சந்திக்க முன்பதிவு செய்து கொண்டீர்கள்? Z k-- s-- p-- u----- / p--- u------? +
நீங்கள் யாருடன் உங்கள் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடினீர்கள்? Z k-- ś-------- p-- / ś--------- p--- u-------? +
   
நீங்கள் எங்கு இருந்தீர்கள்? Gd--- p-- b-- / p--- b---? +
நீங்கள் எங்கு வசித்தீர்கள்? Gd--- p-- m------- / p--- m--------? +
நீங்கள் எங்கு வேலை செய்தீர்கள்? Gd--- p-- p------- / p--- p--------? +
   
நீங்கள் என்ன கருத்து சொன்னீர்கள்? Co p-- p------ / p--- p-------? +
நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீர்கள்? Co p-- j--- / p--- j----? +
நீங்கள் என்ன அனுபவம் அடைந்தீர்கள்? O c--- s-- p-- d--------- / p--- d----------? +
   
நீங்கள் எவ்வளவு வேகமாக வண்டி ஓட்டினீர்கள்? Ja- s----- p-- j----- / p--- j------? +
நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பறந்தீர்கள்? Ja- d---- p-- l----- / p--- l------? +
நீங்கள் எவ்வளவு உயரம் குதித்தீர்கள்? Ja- w----- p-- s------ / p--- s-------? +