ภาษาไทย » ภาษาสเปน   วัน


9 [เก้า]

วัน

-

+ 9 [nueve]

+ Los días de la semana

9 [เก้า]

วัน

-

9 [nueve]

Los días de la semana

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยespañol
วันจันทร์ el l---s +
วันอังคาร el m----s +
วันพุธ el m-------s +
   
วันพฤหัสบดี el j----s +
วันศุกร์ el v-----s +
วันเสาร์ el s----o +
   
วันอาทิตย์ el d-----o +
สัปดาห์ / อาทิตย์ la s----a +
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ de--- e- l---- h---- e- d-----o +
   
วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ El p----- d-- e- e- l----. +
วันที่สองคือวันอังคาร El s------ d-- e- e- m-----. +
วันที่สามคือวันพุธ El t----- d-- e- e- m--------. +
   
วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี El c----- d-- e- e- j-----. +
วันที่ห้าคือวันศุกร์ El q----- d-- e- e- v------. +
วันที่หกคือวันเสาร์ El s---- d-- e- e- s-----. +
   
วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ El s------ d-- e- e- d------. +
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน La s----- t---- s---- d---. +
เราทำงานเพียงห้าวัน No------ / n------- s--- t--------- c---- d---. +