ภาษาไทย » ภาษาสเปน   วัน


9 [เก้า]

วัน

-

9 [nueve]

Los días de la semana

9 [เก้า]

วัน

-

9 [nueve]

Los días de la semana

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยespañol
วันจันทร์ el l---s
วันอังคาร el m----s
วันพุธ el m-------s
   
วันพฤหัสบดี el j----s
วันศุกร์ el v-----s
วันเสาร์ el s----o
   
วันอาทิตย์ el d-----o
สัปดาห์ / อาทิตย์ la s----a
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ de--- e- l---- h---- e- d-----o
   
วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ El p----- d-- e- e- l----.
วันที่สองคือวันอังคาร El s------ d-- e- e- m-----.
วันที่สามคือวันพุธ El t----- d-- e- e- m--------.
   
วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี El c----- d-- e- e- j-----.
วันที่ห้าคือวันศุกร์ El q----- d-- e- e- v------.
วันที่หกคือวันเสาร์ El s---- d-- e- e- s-----.
   
วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ El s------ d-- e- e- d------.
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน La s----- t---- s---- d---.
เราทำงานเพียงห้าวัน No------ / n------- s--- t--------- c---- d---.