Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
dobyť
Chce dobyť vrchol.
oorwin
Hy wil die piek oorwin.
uzavrieť
Uzavreli zmluvu.
sluit
Hulle sluit die kontrak.
odhaliť
Rúž na jeho košeli odhalil aféru.
openbaar
Die lipstiffie op sy hemp het die verhouding openbaar gemaak.