Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
rozptýliť
Rozptyľuje cukor do pohára.
strö
Hon strör socker i glaset.
dosiahnuť
Naša dcéra musí dosiahnuť veľa v škole.
uppnå
Vår dotter måste uppnå mycket i skolan.
zaručiť
Poistenie zaručuje ochranu v prípade nehôd.
garantera
Försäkring garanterar skydd vid olyckor.