Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
viesť
Vedie dievčinu za ruku.
guidare
Lui guida la ragazza per mano.
odraziť
Povrch odraží vodu.
respingere
La superficie respinge l’acqua.
obklopiť
Deti ju obklopujú.
circondare
I bambini la circondano.